Blagoevgrad.net

Благоевградският блог

Ментална аритметика в началното училище – за или против Ментална аритметика в началното училище – за или против
Ето едно мнение на А.Шварц, кандидат на математическите науки: Менталната аритметика е страхотен инструмент за хората от търговския бранш например. Първоначално менталната аритметика се... Ментална аритметика в началното училище – за или против

Ето едно мнение на А.Шварц, кандидат на математическите науки:
Менталната аритметика е страхотен инструмент за хората от търговския бранш например.
Първоначално менталната аритметика се използвала от японските търговци за бързи разплащания със своите клиенти. Неслучайно в нея се използва абакус, стар аналог на калкулатор.
Абакусът съдържа четири кокалчета на всяка редичка и отделно кокалче, обозначаващо пет. По този начин, всяко число до 10 може да бъде обозначено като набор от единици, или като пет и колкото повече единици.
От обичайните сметки с десет кокалчета подред, които все още могат да се видят в магазините, абакусът се различава по това, че освен структурата на числото в десетичната система, се добавя и структурата вътре в десетката. Как ни помага разделението на петици? Това ни кара да броим, сякаш броим на пръсти. Това прави изчисленията мълниеносни. Тоест абакусът е идеален за търговците, както е и било предвидено.
Менталната аритметика е спорен инструмент за обучение
Привържениците на менталната аритметика я представят като подходящ метод децата да овладеят устното броене „перфектно“. Така ли е? Най-вероятно не.
Ученето, за разлика от ежедневната задача за бързо изчисляване, означава, че трябва да научите детето си да разбира, как то мисли. Всяко разбиране на математиката е разработването на математически понятия, които се представят чрез визуални помагала, след това илюстрации и след това абстрактни изображения. В менталната аритметика това е така – броене с кокалчета, след това мнемонични карти, след това преброяване в ума. Проблемът е обаче, че на ученика му е даден само един алгоритъм и изобщо не се предлагат други модели освен абакуса.
Освен това, менталната аритметика предполага, че детето вече знае, как бързо да подреди седем като 5 + 2, девет като 5 + 4 в съзнанието си, знае състава на всички числа, лесно може да добави 8 и 5, като разложи 5 на 2 и 3 и добави 3 към 10.
Няма визуално проучване на състава на числата до 10, само до 5, а от 6 до 10 трябва да се наизустят, което е напълно нездравословно. Менталната аритметика не дава разбиране за аритметиката, нейната цел е да получи бърз отговор.

Pin It

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Powered by themekiller.com