Blagoevgrad.net

Благоевградският блог

Ментална аритметика в началното училище – за или против
Ето едно мнение на А.Шварц, кандидат на математическите науки: Менталната аритметика е страхотен инструмент за хората от търговския бранш например. Първоначално менталната аритметика се използвала от японските търговци за бързи разплащания със своите клиенти. Неслучайно в нея се използва абакус, стар аналог на калкулатор. Абакусът съдържа четири кокалчета на... Read more

Powered by themekiller.com